Πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες!

Τα τελευταία χρόνια στον σχεδιασμό και την κατασκευή της σκάλας έχουν “μπει” και νέα υλικά όπως το inox, το αλουμίνιο, το γυαλί και κυρίως συνδυασμοί των παραπάνω με το “κλασσικό” ξύλο το οποίο κρατάει ακόμη τα πρωτεία κυρίως σε οικιακές κατασκευές. Αυτό που έχει αλλάξει στον σύγχρονο σχεδιασμό είναι τα βερνίκια τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υδατοδιαλυτά οικολογικά καταργώντας τα παλαιότερα τοξικά.

Η επιλογή μιας σκάλας εσωτερικού χωρου καθορίζεται από μια σειρά κριτηρίων. το κυριότερο ίσως από όλα είναι η πρόβλεψη και η διάθεση του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί, έτσι ώστε με την χωροταξική μελέτη που θα γίνει να σχεδιαστεί μια σκάλα σωστή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών η οποία ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει έναν παράγοντα εξαιρετικής σημασίας, την λειτουργικότητα και την άνεση στην χρήση της. Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί και η συχνότητα χρήσης της σκάλας, η οποία εξαρτάται από τους χώρους τους οποίους συνδέει (καθιστικό, σοφίτα, καθιστικο, κρεβατοκάμαρα, γραφείο, play-room, κτλ). επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της αισθητικής το οποίο είναι υποκειμενικό, αν και κατά γενική παραδοχή η σκάλα θα πρέπει να εναρμονίζεται με την αισθητική του υπόλοιπου χώρου. Τέλος, μια παράμετρος η οποία επηρεάζει την τελική επιλογή, είναι το κόστος κατασκευής.

Το δίλημμα αυτό λύνεται εύκολα από τον διαθέσιμο χώρο και την διαρρύθμιση του. Αν ο χωρος είναι μικρός τότε η επιλογή ανήκει στην εύρυθμη λειτουργία της σκάλας αλλά και των υπόλοιπων χώρων. Αν δεν υπάρχει περιορισμος χώρου τότε γίνεται καθαρά θέμα αισθητικής και λειτουργικότητας.